Pranas Gailius

Pranas Gailius (1928-2015)– neabejotinai vienas ryškiausių lietuvių išeivijos menininkų, šiuo metu gyvenančių Paryžiuje. Tai vitališkos ir abstrakčios pasaulėjautos kūrėjas, dirbantis tapybos, grafikos ir skulptūros srityse. Abstrakcijos spontaniškumas jo tapyboje jungiasi su turtinga faktūra ir spalva, o dailininko jautrumas poetinio žodžio galiai įprasmintas neeilinio užmojo ir jėgos meninėmis knygomis bei grafikos lakštais. Kintančios, nuolat atsinaujinančios jo kūrybos versmė – Paryžiaus mokykla, persipynusi su tautišku lietuviško meno palikimu.

Gimęs 1928 m. sausio 28 d. Mažeikiuose, čia pradėjęs lankyti gimnaziją, svajojo apie poeto kelią, tačiau karo negandos sujaukė svajones. Atsidūręs Vakaruose, glaudėsi lietuvių bendruomenėje Strasbūre, bandė mokytis aktorystės, architektūros, kol galiausiai nusprendė lankyti paskaitas Strasbūro dekoratyvinės dailės mokykloje (École des Arts Decoratifs) ir imtis tapybos. 1950 m. išvyko į Paryžių ir buvo priimtas į Fernand’o Léger studiją Monmartre. Apie 1953 m. Aukštojoje nacionalinėje dailės mokykloje (École Nationale Supérieure des Beaux-Arts) dar mokėsi litografijos. Savo mokytoją Léger Gailius laiko vienu didžiausių XX a. tapytojų, tačiau tiesioginės garsiojo dailininko įtakos jo darbuose nematome. Apie tai kūrėjas kalba ne be pasididžiavimo: „Léger mokė ne kopijuoti, o ieškoti savo stiliaus, todėl kaip reta esu jo tikras mokinys“. Iš pedagogo perimtą kontrastų pomėgį ir piešinio svarbos supratimą vienu ar kitu pavidalu aptinkame visų laikotarpių Gailiaus darbuose.

Pirmoji personalinė Gailiaus kūrinių paroda buvo surengta 1955 m. Paryžiuje, Galerie du Haut Pavé. Kitos parodos surengtos Berlyne, Miunchene, Štutgarte (1960), Čikagoje (1963), Tokijuje, Ženevoje, Liuksemburge (1966), Geteborge (1967) ir kt.

Sudaryta pagal internetinę svetainę www.menutiltas.lt