Pranas Lapė

Be pavadinimo, 1985,
drobė, aliejus, 110x120

Gimė 1921 01 11 Klaipėdoje. 1941–1943 m. studijavo Kauno taikomosios dailės institute. 1944 m., artėjant antrajai sovietinei okupacijai, pasitraukė į Vakarus. 1945–1946 m. tęsė studijas Stokholme, privačioje Anderso Beckmano mokykloje. 1946–1949 m. šioje mokykloje dėstė piešimą. Švedijoje sukūrė kelis didelio formato sieninės tapybos kūrinius viešosiose erdvėse (apipavidalino Pasaulio sporto parodą (1948) ir Pasaulio medicinos seserų kongreso salę (1949).

Nuo 1949 m. pabaigos gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijos. 1950–1956 m. dirbo Niujorko leidyklose „Donbleday“, „Scribners“, „Random House”. Sukūrė per 300 knygų viršelių švedų, amerikiečių ir lietuvių kalba išleistoms knygoms. Iliustravo Antano Baranausko „Anykščių šilelį“ (1961), Maironio „Balades“ (1966), Algimanto Mackaus „Augintinių žemę“ (1984), Antano Gustaičio „Pakelėje į pažadėtąją žemę“ (1986) ir kt. Kūrė sieninę tapybą, scenografiją, estampus.

1957-aisiais, gavęs pasiūlymą parengti  dailės mokymo programą, persikėlė į Rowaytono miestelį Konektikuto valstijoje. Po 14 metų P. Lapės sudarytą meno programą Naujosios Anglijos nepriklausomų mokyklų ir kolegijų vertinimo komisija pripažino „ne tik labai sėkminga, bet ir viena stipriausių“. 1978 m. atsisakė pedagogo darbo. Apsigyvenęs Chamberlaine, Meino valstijoje, visą laiką skyrė tapybai. Iš pradžių kūręs figūrinę tapybą, ilgainiui vis labiau linko į abstraktųjį ekspresionizmą. Neeskizavo, pasak dailininko, „tapydamas jaučiuosiu kaip Kolumbas, kuris plaukė į Indiją, o atrado Ameriką”. Surengė individualias kūrybos parodose Long Ailende (1965), Čikagoje (1969), Niū Kenane (1980), Brukline (1981), Bostone (1985). Dalyvavo grupinėse lietuvių išeivijos dailės parodose.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, dailininkas grįžo gyventi į gimtinę (1998). 2008 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi. Dailininko valia, palaidotas šeimos kapuose Veiviržėnuose Klaipėdos rajone.

Parengta pagal internetinę svetainę www.menutiltas.lt