Gediminas Šibonis

vaza
molis, medis, h 57

vaza
molis, medis, h 200

Gediminas Šibonis, gimęs 1956-03-15, studijavo Vilniaus Dailės Instituto Kauno fakultete keramikos specialybę, baigė studijas 1983m. Nuo Keturmetės dailės mokyklos iki brandaus amžiaus pagrindiniai mokytojai buvo A.Martinaitis, Z. Varnauskas, A. Mončys, E. Kilgus. Nuo 1983 dirba kūrybinį darbą keramikos ir tapybos srityse. Darbų yra įsigijęs Čiurlionio muziejus, Uppsalos kultūros skyrius, meno kolekcininkai – madame Bizott, Alan Marshalik, Analize Rewer. 1996 m. Antra premija parodoje – Salon de L’Academie des peintures des L’ Europe centrale – Paryžius.

Pagrindinė kūrybos koncepcija – prarasto ir būsimo laiko paieškos.Formų paprastumas ir gracijoje, archaikos kontekste.  Faktūrų realizmas, kuriame nesijaučia rankų prisilietimo. Žvilgsnis į keramikines vazas, kaip į skulptūras, nevengiant didelių formatų. ,,Tapyba’’- didelių formatų plokštės vientisoje spalvų gamoje naudojant žemiškų atspalvių pigmentus. Panašiai, kaip ir keramikoje – faktūrų labirintai, bet su rankų prisilietimo žymėmis, linijomis ir ženklais, kurie niekad neegzistavo.

Darbai buvo rodyti Maskvoje, Luciano galerija Uppsala, Luna center Serdeltelja(švedija), Renauld Barrauld teatras(paryžius),Eifelio bokštas(paroda-European vision 1992), Maison du Centre – Epiny sur Seine(paryžius),Hotel de Ville ( Schiltinhein Strasburg), Salon de L’Academie des peintures de L’Europe Centrale ( paryžius),Les Pays Baltes, Unesco ( paryžius),European Ceramic Context(bornholmas)