Keturios tapytojos

1


Adoration. 2020. Drobė, akrilas, aliejus, mišri technika, 200 x 155. Autorės nuosavybė.

Šančių repas. 2016. Drobė, akrilas, aliejus, mišri technika. 200 x 280. Autorės nuosavybė.

Daktaras meilė

Klausytis garso įrašo

Prisiminimas apie 4 tapytojas, tada tik pradėjusias savo kūrybinę veiklą

Kauno centre, K. Donelaičio g. 79 (arch. – Vladimiras Dubeneckis), antro aukšto bute – komunalkoje – veikė privati meno galerija, viena pirmųjų Kaune. Bet ar žinote, kas yra komunalinis butas arba, trumpiau, komunalka? Tikriausiai, ne. Komunalkomis buvo paversti didieji „smetoniniai“ butai, juose gyvendavo 4–5 šeimos ir labai įvairių pažiūrų žmonės. Komunalka – tai socialinis eksperimentas ir kartu sovietinės kasdienybės nykumos atitikmuo.

Parodos pradėtos rengti 1990 metais, kai po studijų Vilniaus dailės akademijoje Kaune įsikūrė keturios jaunos tapytojos ir viena menotyrininkė. Pastarosios bute, dviejuose komunalkos kambariuose, pradėtos rengti dailės parodos. Tai buvo neformali galerija, aktyviausiai veikusi 1990–1992 metais. Tuo metu Kaune itin trūko erdvių jaunų ir dar nepripažintų menininkų parodoms. Kauno paveikslų galerijos salės atsiverdavo tik žymiems ir nusipelniusiems kūrėjams. Ne paslaptis, kad vyrų dominuojamame meno lauke dailininkėms merginoms kildavo dar daugiau sunkumų. Pavyzdžiui, panorus rezervuoti salę bendrai parodai, Paveikslų galerijos vadovo reakcija buvo skeptiška ir išreikšta maždaug taip: „Na ir užsimanė mergaitės.“ Rasai ir Aušrai besvarstant šią jaunoms menininkėms aktualią kūrinių eksponavimo problemą, kilo mintis rengti parodas Rasos bute, dviejuose šios komunalkos kambariuose. Vieta – miesto centre, erdvė ten šviesi ir aukšta, per langus vidun veržiasi Kauno varpų garsai. Beveik Paryžius. Į parodas rinkdavosi daug draugų ir pažįstamų. Komunalkos kaimynus kartais gąsdindavo į improvizuotus parodų atidarymus ateinančiųjų skaičius. Bet dar labiau stebino tai, kad jaunimas ne triukšmavo ar linksminosi, bet kalbėdavosi, diskutuodavo apie meną. 

Šioje namų galerijoje vyko dabar jau gerai žinomų Kauno dailininkių Aušros Andziulytės, Elenos Balsiukaitės, Aušros Barzdukaitės, Juditos Budriūnaitės ir kitų menininkų parodos. Galima teigti, kad ir pirmieji Kauno dailininkių sukurti objektinio meno kūriniai buvo pirmiausia išeksponuoti Kaune, K. Donelaičio g. 79-ajame name. 

Tapytoja Aušra Andziulytė apie galerijos atsiradimą pasakoja taip: „Su Rasa draugavau nuo instituto laikų. Ji dirbo Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, o gyveno dviejų kambarių bute K. Donelaičio gatvėje, – pasakojo A. Andziulytė. – Kai vieną kartą pas ją svečiavausi, nusprendėme, kad ši šviesi erdvė puikiai tiktų parodai. Dalyvauti prikalbinau ir būsimas „Keturių“ grupės nares, kitus menininkus. Galerija paverstame bute įvyko ne viena paroda, susirinkę diskutuodavome, keisdavomės idėjomis.“ Rasa Žukienė


Grįžti į pagrindinį žemėlapį

Kiti autoriai